Ηλεκτρονικά Μιμίκος

Ηλεκτρονικά Μιμίκος
Οδός Ρούμελης, Λιβαδειά, 32100, Ελλάδα, Ελλάδα
Τηλ: 2261026435 & 2261081666
Fax: 2261024817
E-Mail: info@emimikos.gr


URL: http://www.emimikos.gr/USB-A-Extension-Cables/


Καλώδια Προέκταση USB A


  Κωδικός Προϊόν Τιμή Internet (Με ΦΠΑ)
CABLE-143HS/5 CABLE-143HS/5 Καλώδιο USB Προεκτάσεως A Αρσ - Α Θηλ 5m 3.00 (Save 21%)
95439 GOOBAY 95439 Ενεργό Καλώδιο Προέκταση USB 2.0 A αρσ. - A θηλ. με Ενισχυτή 5m 11.95 (Save 28%)
CCGP60EXTBK500 NEDIS CCGP60EXTBK500 Προέκταση USB 2.0 A αρσ. - USB 2.0 A θηλ. μέσω καλωδίου UTP ως 50m 16.50 (Save 22%)
CABLE-0322 CABLE-0322 Ενεργό Καλώδιο Προέκταση USB 2.0 A αρσ. - A θηλ. με Ενισχυτή μήκους 15m 18.90 (Save 18%)
VE-399 OEM VE-399 extender USB 1.1 A αρσ. - A θηλ. μέσω καλωδίου UTP έως 60 μέτρα 11159 22.40 (Save 23%)